สพป.พัทลุง เขต 2 จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ กิจกรรมการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน