สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1