สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ช่วยกันคิดพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบตำรวจโท สุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ช่วยกันคิดพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2565 โดยมี ดร.พรธิตา ฤทธิ์รอด ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายสุกิจ สิมลี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนติ้ววิทยาคม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านติ้ว ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกเดื่อ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนติ้ววิทยาคม เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนติ้ววิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดยโรงเรียนติ้ววิทยาคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม. 2 และ ม.5 จำนวน 141 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีค่านิยมและทัศนคติทางเพศที่ถูกต้อง ส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และชมรม Gen Z ให้มีบทบาทในการช่วยเพื่อนให้เข้าใจการใช้ชีวิตห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรักชุมชนบ้านเกิด