สพป.ลพบุรี 1 มอบเงินช่วยเหลือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสพป.ลพบุรี เขต 1

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อ.เมือง จ.ลพบุรี