ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดประชุมใหญ่สามัญ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19


นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่ พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดย นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง ประธานเครือข่าย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดประชุมครั้งนี้มี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี