สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในระดับสถานศึกษา”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในระดับสถานศึกษา” โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนติ้ววิทยาคม ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.พรธิตา ฤทธิ์รอด ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นางลำดวน นักดนตรี ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในสหวิทยาเขตหล่มสัก ผู้กำกับลูกเสือ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการดังกล่าว มีลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนติ้ววิทยาคม จำนวน 123 คน ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน