สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On–Site 100%

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก และโรงเรียนบ้านหัวทราย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On–Site 100% โดยให้ความสำคัญ   ในการฟื้นฟูความรู้ของนักเรียนทุกคน ชดเชยการเรียนรู้ที่สูญเสียไปจากภาวะถดถอย นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความสุข สนุกไปกับการเรียน รวมถึงความสะอาดภายในห้องเรียน การประกอบอาหารกลางวันให้ถูกหลักโภชนาการ และตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน “เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ” และสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครอง โดยให้นักเรียนกลับมาเรียนในสถานศึกษา ที่มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมนี้    ได้พบปะกับทางคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด