สพม.เพชรบูรณ์ ประเมินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ของโรงเรียนเมืองศรีเทพ และโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานประเมินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ของโรงเรียนเมืองศรีเทพ และโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์