สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O – NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O – NET ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จัดโดย สถาบันทดสอบทางกาศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

Alisa Pratumpo