เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่นำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้

>>>>>>วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ลดอัตราการแข่งขัน กรณีเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ต้องให้โรงเรียนสามารถดำรงอยู่ได้ โดยมีงบประมาณและอัตรากำลังครูอย่างเหมาะสม

ภาพโดย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (A-Way-Gee-Pr.south)