สพป.ยโสธร เขต 2 ทำการตรวจสอบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน 1407-2540 ในการก่อสร้าง อาคาร สปช. 205/26

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการตรวจรับ และ คณะกรรมการควบคุมงาน ทำการตรวจสอบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน 1407-2540 ในการก่อสร้าง อาคาร สปช. 205/26 ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร สปช. 205/26 สพป. ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2