สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม (PA) ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี และ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองแหน โพนงาม

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม (PA) ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี และ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองแหน โพนงาม เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการใช้นวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายธนภัทร น้อยมาลา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองแหน โพนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 บรรยาย เรื่อง การเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม (PA) ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2