ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา ( OEC Forum ) ครั้งที่ 5/ 2565 เรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก ทางช่องทางสื่อออนไลน์

ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 14.00 น.

ช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

Facebook : สภาวะการศึกษาไทย สกศ.
Youtube : ค้นคำว่า “สภาวะการศึกษาไทย สกศ. “

กำหนดและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ นี้