ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมส่งมอบโครงการ “โรงเรียนปลอดภัยจากอุบัติภัยจากไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

วันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมส่งมอบโครงการ “โรงเรียนปลอดภัยจากอุบัติภัยจากไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” โดยมีนายสุชาติ โตอัจฉริยะวงศ์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีมอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ในการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)