สพป.มุกดาหาร ออกตรวจสอบความเสียหาย อาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติจากลมพายุฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สพป.มุกดาหาร ออกตรวจสอบความเสียหาย อาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติจากลมพายุฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-cover

สพป.มุกดาหาร ออกตรวจสอบความเสียหาย อาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติจากลมพายุฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

🕘 วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ กนกตระกูล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสอบความเสียหาย อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น ที่ประสบภัยธรรมชาติจากลมพายุฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ได้รับความเสียหายบริเวณหลังคากระเบื้องแตกพังถล่มลงมา ฝ้าเพดานชำรุด อาจเป็นอันตรายแก่เด็ก ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
๒. โรงเรียนบ้านกุดโง้ง ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร พบว่าอาคารโรงฝึกงานที่ใช้เป็นโรงอาหารได้รับความเสียหายจากลมพายุ บริเวณหลังคากระเบื้องแตกพัง จำนวนหลายแผ่น อาจหล่นลงมาได้ทุกเมื่อ จึงได้แนะนำให้ทางโรงเรียนสำรวจความเสียหาย และประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : นายราเชนทร์ มหานิล กลุ่มนโยบายและแผน
https://photos.app.goo.gl/iqg1Ud8t1HpCoUi6A