สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดการอบรมพัฒนาการจัดทำข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Caper สำหรับเด็กพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมพัฒนาการจัดทำข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Caper สำหรับเด็กพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม/พี่เลี้ยงเด็กพิการให้มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์จัดทำข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Caper 2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กพิการเป็นรายบุคคล การจัดการข้อมูลด้านการศึกษา การประเมินผล การรายงาน และการส่งต่อข้อมูลนักเรียน 3. มีฐานข้อมูลระดับ Big data และสามารถที่จะจำไปประยุกต์ใช้กับศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ โดยมีฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เข้าถึงง่าย ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และช่วยในการค้นหาเด็กพิการในจังหวัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)