รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์วังพญาหนองจิก เทิดไท้ 90 พรรษา

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอุมัธ สวาหลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์วังพญาหนองจิก เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งผ้าไหมไทย กิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก เข้าร่วม 15 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรภายในศูนย์เครือข่ายๆ โดยมีนายมุตตอเหล็บ โตะมุสอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาลือสง (ประธานศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก) กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี