สพป.ลำพูน เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โดยการนำของนายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมี นางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน