การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ (Learning Loss Recovery)

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมิน และปฏิทินในการลงพื้นที่ประเมิน ให้เป็นไปอย่างความโปร่งใส ยุติธรรม โดยมีนายอุมัธ สวาหลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ดร.สุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.นิดา หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง และคณะศึกษานิเทศก์ ในนามคณะกรรมการประเมินดังกล่าว เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทิน ณ ห้องประชุมชบาหนู กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ