สพป.สระแก้ว เขต 1 การอบรมเชิงปฎิบัติการออกแบบการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน Phonics ด้วย Activity Based Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการออกแบบการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน Phonics ด้วย Activity Based Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์