รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมใหญ่เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 เหล่าเสือโก้ก 1 โดยมี นายชาติชาย พาประจง ผอ.รร.บ้านหาด ประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี