ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีพังงา

+++++วันที่ 5 สิงหาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ของโรงเรียนสตรีพังงา ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ทั้งหมด 22 ประเภทกีฬา  โดยมีนายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพัฒนาการทางด้านทักษะการเล่นกีฬา ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาตามความถนัดและความสนใจได้แสดงออกถึงความสามัคคี ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด   เรวดี…ภาพ/ข่าว