สพป.หนองคาย เขต 1 มอบทุนการศึกษาตามโครงการจากเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการจากเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนต้อยโอกาส และเป็นการยกระดับการศึกษาในขั้นพื้นฐานอันจะนำไปสู่การศึกษาในระดับสูง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนด้อยโอกาสจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๑ คน ๆ ละ 2,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอศรีเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านปากโสม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโสกกล้าอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยเคร่งครัด