ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, 2 รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

ในโอกาสนี้ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ได้นำผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นทุกปี และได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยดีเสมอมา


ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : มานพ  เถรหมื่นไวย