นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกัน การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรด้านทุจริต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรด้านทุจริต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)