ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครูเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ แนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก ในโอกาสนี้ท่านประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีชัยภูมิ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแลนด์บรีซ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา