สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปี 2565 วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปี 2565 วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิมพ์