สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก” เพื่อหารือศึกษาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกลดปัญหาการส่งชำระหนี้รายเดือนและส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้สมารถดำรงชีพ ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม