รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” ปีการศึกษา 2565

             วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา 2565  ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี  ทั้งนี้ นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กล่าวต้อนรับ  และนายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาสติปัญญา ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางฝีมือตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนในโรงเรียน และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลงานดีเด่นให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ  จากนั้น  ประธานได้กล่าวเปิดงาน มอบเกียรติบัตร ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ  ชมการแสดงของนักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่จัดขึ้นบริเวณลานด้านหน้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 2