สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม -6 สิงหาคม 2565 สรุปผลการแข่งขัน ประเทศไทย ครองเจ้าเหรียญทอง 102 เหรียญทอง มาเลเซีย 47 เหรียญทอง อันดับ 3 อินโดนีเซีย  42 เหรียญทอง จากนั้น รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป ให้กับ Mr. Sukmo Yuwono รองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นผู้แทนรับธงกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 21 ณ สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย