ผอ.สพม.เชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ ในด้านต่าง ๆ

โอกาสนี้ นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม เดินทางมาให้กำลังใจในการเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมรับเป็นเจ้าภาพต้นไทรเกาหลีปรับภูมิทัศน์แนวรั้วข้างป้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม และคณะ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจในการเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณ ร้านค้าสหกรณ์กาแฟบ้านดินเทพศิรินทร์ล้านนา ทาสีเสาธงชาติ และสวนหย่อมทางขึ้นอาคารทรงงาน