โครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการจัดตั้งกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ,ข้าราชการบำนาญ,ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างบ้านนักเรียน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการจัดตั้งกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลและจัดตั้งผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565