สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 “ประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืม”

           วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 “ประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืม” ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
           ในการนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทีมที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษให้นโยบาย เรื่อง ผู้บริหารกับผู้นำทางวิชาการยุคใหม่  แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน