สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รัฐสภา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม