Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยี่ยมนักเรียน

>>>>>>วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่กับคณะ Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านสาเมาะ ที่เสียชีวิตจากอาการป่วย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ปกครอง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณรอง ผอ.รร.บ้านสาเมาะ และคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการนำทางมาบ้านเด็กนักเรียน


>>>>>>ในเวลา 11:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่กับคณะ Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 และรอง ผอ.ร.อนุบาลระแงะ เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ ที่ประสบอุบัตินิ้วมือหัก ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ได้มอบกระเช้าเยี่ยมนักเรียน ขอให้หายป่วยและ ดีขึ้นในเร็ววัน