สพป.ระยอง เขต ๒ เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าใช้งาน “OBEC Content Center”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำโดย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอเชิญชวน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าใช้งาน “OBEC Content Center” ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด