ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีปิดค่าย Art Camp ลุ่มน้ำชี กวี ศิลป์ เฉลิมพระเกียรติฯ

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีปิดค่าย Art Camp ลุ่มน้ำชี กวี ศิลป์ เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีปิดค่าย Art Camp ลุ่มน้ำชี กวี ศิลป์ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีการมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนคณะครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบรางวัลชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่มีผลงานด้านศิลปะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อยอดให้นักเรียนนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองให้เพิ่มเติม พร้อมทั้งขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน คณะผู้บริหาร คณะครูทุกโรงเรียนที่นำนักเรียนมาเข้าค่ายฯ และจัดบูธทั้ง 6 อำเภอ คณะทำงานทุกฝ่าย บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อุทยานแห่งชาติไทรทอง โรงเรียนซับมงคลวิทยา  และนายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโป่ง คณะครู นักเรียน ที่อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่และให้การบริการอย่างดียิ่ง