สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.ทางระบบ Online เรื่องการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ และผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางสาวสมหวัง  จิตรหาญ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอัตรากำลัง วิทยฐานะ และงานเลื่อนเงินเดือน เข้ารับการประชุมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในรูปแบบการประชุม On-line ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom  Meeting