สพฐ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพศวิถีและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2565