รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมพบปะมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและบรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กับประวัติศาสตร์ไทย” โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, นายประทีปแสง พลรักษา รอง สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวนกว่า 80 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุนทรวัฒนา และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1