สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษา (ครั้งที่ 5)