เยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการเตรียมพร้อมการรับเสด็จฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม กพด. และกลุ่ม สพม.เชียงใหม่ ทุกโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการเตรียมพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ ในด้านต่าง ๆ

โอกาสนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ขอขอบคุณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาสนองงานฯ และเตรียมความพร้อมการเสด็จฯ