สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  KICK OFF ความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานกิจกรรม Kick Off ความปลอดภัยทางน้ำ โครงการ “น้องว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำของนักเรียน ตอบสนองนโยบายของ สพฐ. ในการดูแลป้องกันสวัสดิภาพของนักเรียน