ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา”การจัดการเรียนรู้ Active Learning กับประวัติศาสตร์ไทย” สพป.ชัยภูมิ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและบรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning กับประวัติศาสตร์ไทย” โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.,ศึกษานิเทศก์  เขต 1,2,3 บุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 80 คน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1