สพฐ. ติดตาม (Site Visit) การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

+++++วันที่ 10 สิงหาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต้อนรับ คณะ สพฐ. ในการลงพื้นที่ติดตาม (Site Visit) การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยมีนางสาวลิลิน  ทรงผาสุก  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้นำคณะในการติดตาม โดยภาคเช้าเก็บข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนในสังกัดในภาคบ่าย    เรวดี…ภาพ / ข่าว