สพป.มหาสารคาม เขต 1 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมือง และอำเภอกันทรวิชัย ณ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม