นายไพโรจน์​ วิเศษ​ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานให้คำปรึกษา/แนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผอ.สพท. ครั้งที่ 3

วันที่ 10 สิงหาคม 2556

นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (coaching) การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเวลา 1 ปี ระยะที่ 3 ( 9 เดือน ) เขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นายอดิศร ถวิลคำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 , นายแสนโฮม สันเพราะ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,นายจักราวุธ วิจบ รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3, นายกานต์เลิศ ก้อนหิน รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 , นายกฤษณะ ทองยิ่ง รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เสาวรีย์ ศรีจันทร์
Latest posts by เสาวรีย์ ศรีจันทร์ (see all)