ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ติตตามนโยบายพัฒนาครูด้านภาษาและดิจิทัล

+++++วันที่ 9 สิงหาคม 2565  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสตรีพังงา ร่วมต้อนรับนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา   เรวดี…ข่าว /cr.ภาพ สตรีพังงา