ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ๑๐ โรงเรียน จำนวนสามเณร ๙๑ คน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ๑ ไตร ถวายอุปัชฌาย์  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และเงินร่วมทำบุญส่วนหนึ่งจะได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในโอกาสอันควร ต่อไป