สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ มอบหมายให้ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป. นำคณะรอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต ๒ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณ สพป.พิษณุดลก เขต ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕